Muutosturvapalvelu – Yrityksille

Muutosturvapalvelu – Yrityksille

MUUTOSTURVA – LAADUKAS TAPA TOTEUTTAA TYÖNANTAJAN LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET

Muutosturvapalvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tukea YT-neuvotteluissa irtisanottavia työntekijöitä vastuullisin keinoin ja yritysimagoa tukien. Palvelu tarjoaa työnhakijalle henkilökohtaista tukea ja luo hänelle parhaat mahdolliset työllistymisen edellytykset. Työnhakijan käytettävissä on Eezy-työnantajaverkostot.

YKSILÖLLINEN VALMENNUS – YKSILÖLLISET VALMENNUSMENETELMÄT TAKAAVAT PALVELUN SOPIVUUDEN KAIKEN TAUSTAISILLE TYÖNHAKIJOILLE

Palvelu sisältää nopeaan työllistymiseen tähtäävää yksilöllistä uraohjausta, workshoppeja ja tukea esimiehille sekä johtoryhmälle. Palvelu voidaan myös räätälöidä yrityksen ja työllistettävän kohderyhmän tarpeisiin sopivaksi. Yksilöllinen valmennus muodostuu työnhakutaitojen, motivaation, osaamisen tunnistamisen ja myymisen, työelämätaitojen, työmarkkinatilanteen ja uuden työn aloittamiseen tarjottavan tuen teemoista.

REKRYTOINNIN AMMATTILAISET VALMENTAJINA – HYÖDYNTÄVÄT TYÖLLISTÄMISESSÄ LAAJAA TYÖNANTAJAVERKOSTOA JA RATKAISUKESKEISIÄ MENETELMIÄ

Eezyllä työskentelee valtakunnallisesti n. 30 valmentajaa, joilla on kokemusta erilaisten kohderyhmien työllistämisestä ja rekrytoinnista.  Palvelu voidaan tuottaa ympäri Suomen kasvokkain ja etävalmennuskeinoja käyttäen. Valmentajien laajat koulutusverkostot ovat apuna työllistettävien henkilöiden osaamisen kehittämisessä ja kouluttamisessa.

MIKSI MEIDÄT KANNATTAA VALITA – PARAS KUMPPANI EDISTYNEESEEN MUUTOSTURVAPALVELUUN

Kilpailutekijämme muutosturvapalvelussa on valmennuspalveluiden jatkuva kehittäminen, kaiken tasoisten työnhakijoiden tuntemus ja ainutlaatuiset työnhaun työkalut. Erinomaiset työllistymismahdollisuudet luodaan yhdistämällä yksilöllinen tuki, laadukkaat digitaaliset työkalut, analytiikka ja konkreettiset kontaktit työnantajaverkostoon.

PALVELUN SISÄLTÖ- VOIDAAN RÄÄTÄLÖIDÄ KOHDERYHMÄN TARPEISIIN SOPIVAKSI

Palvelun sisältö on neuvoteltavissa ja uravalmennus voidaan toteuttaa yksilövalmennuksena tai yksilö-ja ryhmävalmennuksena. Valmennuksen kesto on noin 3 kk, jonka aikana työnhakija saa käyttöönsä henkilökohtaisen valmentajan, joka on tukena koko matkan ajan, perehdytyksen palvelun hyötyihin ja sisältöön info-tilaisuudessa, noin kolme kertaa workshoppeja, joiden avulla valmennus käynnistetään tehokkaasti myös isommille ryhmille, henkilökohtaisen työnhakutilanteen kartoituksen, verkkovalmennuksen ja työnhakua helpottavan digitaalisen työkalun 12 kk:n ajaksi. Valmennustapaamisten välissä valmentaja pitää aktiivisesti yhteyttä työnhakijaan. Muutosturvan ulkopuolelle jääville työnhakijoille tarjoamme Lite –version valmennuksesta.

 

Päivi Patala / paivi.patala@eezy.fi / 050 442 0185 tai Heikki Ruohonen / heikki.ruohonen@eezy.fi / 040 142 9752