Tule Töihin

Tule töihin -hankkeessa rakennetaan tehostetun tuen toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille työnhakijoille sekä kehitetään kasvupalvelutoimijoiden yhteistyötä ja kohderyhmälle sopivaa valmennusta. Tule töihin -valmennus on suunnattu Helsingin tai Lohjan seudun TE-palveluiden asiakkaille, jotka hyötyvät työllistymistä tukevasta valmennuksesta.

Valmennuksessa panostetaan:

Yksilölliseen työllistymisen tukeen, motivaation kehittämiseen, työnakutaitojen lisäämiseen, osaamisen tunnistamisen ja myymisen taitoihin, työmarkkinatuntemuksen ja toimialatietoisuuden lisäämiseen ja työelämätaitojen kasvattamiseen sekä työssä pysymisen tukeen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Uudenmaan TE-toimiston kanssa. Tiedusteluihin vastaa Tule töihin-valmennuksen assistentti Saija Rättö, saija.ratto@eezy.fi.