TYÖLLISTÄ TAIDOLLA – Tjänsten Sysselsätt skickligt

För vilket behov?

Behöver ditt företag tilläggsarbetskraft, men du saknar stöd för att skaffa det?

Funderar du på vilket är det lämpligaste sättet för precis ditt företag att skaffa kompetens?

Vill du utveckla din rekryteringskompetens?

Oroar det dig att anställa en ny arbetstagare?

Vågar du ta ansvar som förman och arbetsgivare?

Till vem riktar sig tjänsten?

Tjänstens främsta målgrupp är tillväxtorienterade egenföretagare utan egna anställda och mindre företag som har behov av att rekrytera eller anställa någon och som vill utveckla sin kompetens gällande det. De som främst drar nytta av tjänsten är företag vars företagare inte ännu har mycket erfarenhet av att anskaffa arbete eller arbetsgivarskap.

Tjänsten är gratis för ditt företag.

Företagets ålder eller företagsformen har ingen betydelse för att anmäla sig till tjänsten.

Tjänstens målsättningar

Avsikten med tjänsten är att stöda tillväxten av företag genom att ge råd åt företagare om rekrytering, att köpa och hyra arbete samt ge råd om rollen som arbetsgivare. Målen är:

  1.     Att hjälpa företagare bedöma företagets kompetensbehov och möjligheter att sysselsätta eller anställa, så att företagaren kan välja de mest lämpliga sätten att skaffa kompetens utifrån företagets verksamhetssituation.
  2.     Att säkerställa att företagare har tillräcklig kompetens om rekrytering och olika möjligheter att köpa arbete eller hyra arbetskraft, så att man lyckas med att skaffa arbete på ett eller annat sätt.
  3.     Att vägleda företagare så att man kan dra nytta av rekrytering som passar företagets behov och relevanta tjänster för att anställa någon samt använda elektroniska kanaler bl.a. för att skaffa arbetskraft genom sociala medier.
  4.     Att ge företagare information om arbetsgivarskap så att framtida arbetsrelationer lyckas.
  5.     Att berätta åt företagare om lönesubvention och andra lokala former av stöd och således underlätta så att även arbetssökande i svaga ställningar har möjlighet till sysselsättning.

Varför just Eezy?

Eezy erbjuder riksomfattande tjänster, inom alla NTM-områden. Eezy är där du är – vi är verksamma i hela landet på 37 olika orter runtom i Finland.

Våra lokala byråer betjänar dig och ditt företag snabbt, smidigt och sakkunnigt. Våra sakkunniga är själva företagare, så de kan svara på dina frågor och stöda ditt företag framåt både praktiskt och effektivt. Våra lokala sakkunniga har en bra branschkännedom, de känner verksamhetsområdet för din bransch och sakkunniga. Dessutom har de tillgång till ett arbetssökarregister där man vid behov snabbt kan hitta arbetskraft för ens behov.

Vi är en pålitlig och ansvarig partner, och våra sakkunniga har enorm erfarenhet av personaluthyrning och rekrytering för att betjäna företag. Tjänsten började som familjeföretaget VMP Varamiespalvelu och är i dag en del av Eezy Oyj-koncernen, som placerade sig på First North-listan i juni 2018.  Vår verksamhets centrala värden är företagsamhet och ansvar.

Hur gör man det i praktiken?

När du anmäler dig till tjänsten och väljer Eezy som din tjänstaktör tar vi kontakt med dig.

 1.Inledande kartläggning (0,5-1 timme)

Till att börja med tar vi reda på ditt företags verksamhetssituation, kompetensbehov, sysselsättningsmöjligheter och hurdan tillväxtutsikt ditt företag kunde ha genom att sysselsätta eller skaffa arbete.

2.Rådgivning och praktisk färdplan (1-3 timmar)

Utifrån den inledande kartläggningen av ditt företag får du rekommendationer om lämpliga sätt att anskaffa arbetskraft och information om olika alternativ för rekrytering, att köpa arbete, att hyra arbetskraft samt TE-byråns stödmöjligheter. Du får personlig rådgivning om tillväxtarbetet eller hur man skaffar arbetskraft och fungerar som arbetsgivare. För ditt företag får du en skräddarsydd, skriftlig plan och tilläggsmaterial till ämnet.

3.Slutsparring (0,5-1 timme)

Vi går igenom färdplanen tillsammans med dig och säkerställer att du har tillräcklig kompetens att rekrytera och att du har olika möjligheter att köpa arbete eller hyra arbetskraft, så att du kan lyckas med att skaffa arbete på ett eller annat sätt.

Att delta i tjänsten tar ungefär 2-5 timmar.

 Vårt tjänstelöfte till dig:

//Förståelse hur din verksamhet kan växa//

//Praktiska knep att lätta upp din egen arbetsbelastning//

//Mycket information om olika alternativ för att skaffa kompetens//

//Ordentligt med stöd och alternativ till lösningar för problem inom ditt företag//

Du får personlig rådgivning också i andra sätt att anskaffa arbetskraft. Tjänsten skräddarsys för företagets behov, och du får stöd i precis de frågor som finns inom ditt företag.

I Sysselsätt skickligt-tjänsten vägleder vi dig hur du kan växa inom din bransch så att du kan välja de mest lämpliga sätten att skaffa kompetens utifrån ditt företags situation. Tjänstens process inleds utifrån dina behov och avslutas när målen har uppnåtts.

Så här anmäler du dig:

Anmäl dig till tjänsten så tar vi kontakt med dig!

Anmäl dig

Vår riksomfattande 24/7-tjänst betjänar dig per telefon under dygnets alla tider, även utanför kontorstider. Vårt 24/7-tjänstnummer är 0100 86088 (24 h/dygn).

Mer information: https://www.vmp.fi/sv/arbetsgivare/

Sysselsätt skickligt är en riksomfattande avgiftsfri sakkunnigtjänst för företagarkunder erbjuden av Nylands TE-byrå och NTM-centralen. I tjänsten får företagare information och rådgivning om rekrytering och andra sätt att skaffa arbetskraft, samt kring frågor om arbetsgivarskap eller hur man anställer någon. Målet är att arbets- eller avtalsförhållanden börjar så bra som möjligt och att de stöder företagets tillväxt.

Tjänsten ges av TE-byråns olika avtalspartner, som du själv kan välja mellan.